الست

از برای یک بلی کاندر ازل گفته است جان تا ابد اندر دهد مرد بلی تن در بلا

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

گل باش!

گل باش!

موافقین ۰ مخالفین ۰

مرد باش!

مرد باش!

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پروا،نه

پروا،نه

موافقین ۰ مخالفین ۰

جمعه 1

جمعه 1

موافقین ۰ مخالفین ۰

سرخوشم به زیستن

و سرخوشم به زیستن

موافقین ۱ مخالفین ۰